Výsledky Mladé kamery 2019

HRANÝ FILM

Čestné uznání za hraný film do 15 let

HYPE, Jaroslava Jefimová

Nejlepší hraný film do 15 let

TAJEMSTVÍ BÍLÉ TAŠKY , Matyáš Straka

Nejlepší hraný film do 20 let

MK 10:9, Valeria Recmanová

Nejlepší hraný film do 30 let

GARÁŽ, Luboš Rezler & Matěj Piňos
podívat se na film
a OKNO, Efim Groutskij (ex aequo)

ANIMOVANÝ FILM

Čestné uznání za animovaný film do 15 let

NAD MÍRU, Zuzana Berná
podívat se na film

Čestné uznání za animovaný film do 30 let

PARAZITI, Ivana Zapletalová

Nejlepší animovaný film do 20 let

HISTORIE ŠKOLY, Kamila Němcová & Adéla Fukalová & Valentýna Pišťáková & Šimon Vybíhal
a NEZNÁMÁ BÁSEŇ OD NEZNÁMÉHO AUTORA, Valentýna Pišťáková (ex aequo)

DOKUMENTÁRNÍ FILM A OSTATNÍ FILMOVÉ ŽÁNRY

Nejlepší dokumentární či jiný film do 15 let

cena neudělena

Nejlepší dokumentární či jiný film do 20 let

PEKLO NA MÍRU, Jana Mašková & Petr Sulan

Nejlepší dokumentární či jiný film do 30 let

PARAZIT, Jan Singer

CENA DIVÁKŮ

AŽ SKONČÍ LÉTO, Rudolf Mašata

HLAVNÍ CENA

BOŽSKÁ ALEGORIE, Ondřej Trojan
podívat se na film

Cena Východočeského volného sdružení pro amatérský film a video 

– přímý postup na přehlídku Rychnovská 8 

AŽ SKONČÍ LÉTO, Rudolf Mašata

NAHOŘE BEZ, Hannah Saleh
podívat se na film

Hodnocení poroty

Mladá kamera je každoročně přehlídkou plnou překvapení, plnou radosti i plnou vzrušení. Nejinak tomu bylo i letos. U oceněných filmů si porota váží především sjednocení tématu s použitými výrazovými prostředky.

Porota oceňuje zájem a hravost mladých lidí, kteří často, leč mnozí z nich jsou amatéry a filmové tvorbě se věnují ve svém volném čase, ukázali nadšení pro médium filmu jako takové.

Porota si též velmi cení osobní přítomnosti autorů, kteří se odvážili dialogu s porotou a cizelovali velmi důležitou dovednost sebeprezentace a obhajoby vlastních děl, postupů a názorů, která k filmařské tvorbě též neodmyslitelně patří.

Velmi zajímavé bylo sledovat rozdílné motivace a přístupy autorů ke své tvorbě – někteří natáčejí filmy čistě pro radost a zábavu, jiní se snaží přiblížit dílům, která znají z kina a televize a úzkostlivě dodržují všechny konvence, ti ostatní se snaží o autentickou a originální výpověď o světě, i když někdy šlápnou vedle. Z přehledu oceněných je určitě jasné, které tvůrce porota preferuje.

A proto autoři pamatujte: když už máte v záběru bagr, tak koukejte vědět, proč tam je. Protože žádný bagr není jenom tak. A jestli je jenom tak, tak to není bagr a nemá cenu se jím zabývat.

Ať žije film!

Martin Čihák, předseda poroty

30. března 2019